Park Narodowy Niżne Tatry

Wrzesień 11th, 2013 przez admin

Dereše – jeden z najważniejszych pików Niżnych Tatr

Chopok plus schronisko Kamenná własne M poniżej Chopkom

Park Narodowy „Niżne Tatry” (słow. Národný skwer Nízke Tatry, NAPANT) – najogromniejszy słowacki zieleniec nacjonalistyczny zawierający pręga wyżynne Niżnych Tatr, pomiędzy Wagiem zaś Hronem.

Założono go w 1978, bodaj naczelne jakości obstawy tego terenu podjęto w owej chwili w rokach 1918-1921, tudzież obfite produkcje powyżej utworzeniem parku nacjonalistycznego zainicjowano w 1963. Park moja nawierzchnię 728 km² tudzież jego pas ochronne 1102 km². Początkowo frapował 811 km² tudzież pasmo zaradcze 1240 km² – w sumie 2051 km². W 1997 obniżono ów dzielnica aż do dzisiejszych 1830 km².

Na terenie ogrodu odkrywa się:

 • 10 nacjonalistycznych rezerwatów przyrody,
 • 12 rezerwatów natur,
 • 3 okręgi chronione,
 • 2 nacjonalistyczne zabytki natur,
 • 6 zabytków natury.

Zarząd ogrodu odnajduje się w Bańskiej Bystrzycy.

Fauna operacja logiczna roślinność

Największym drapieżnikiem w ogrodu istnieje niedźwiedź brunatny (NAPANT przystał go jako swoje marka). Oprócz oną w parku zalegają kozice, wilki tudzież szczelinie. Z większych bydląt spotkane są stada naiwniaków, saren również dzików. Wśród kuśków pojawiają się orły, głuszce, drozdy obrożne a dzięcioły trójpalczaste.

Rzadkie flory wyznają m.in. sasanka biała, szarotka alpejska plus goryczka kropkowana. W spodnich partiach górzystych niepowszechnie jednoczone są ziołom pomagające, maliny, jeżyny, czernicy, poziomki dodatkowo liczne gatunki pierników pysznych.

Turystyka

Przez NAPANT jedzie liczna Internet (blisko 1000 km) śladów krajoznawczych, w tym odłamek najdłuższego słowackiego tropu turystycznego – Cesta hrdinov Slovenského národného povstania. Bazę noclegową konstytuują trzy schronienia – Útulňoraz u dołu sedlom Ďurkovej (naprzeciw określi istnieje konwencjonalnym schronieniem), Kamenná rezydencja pod spodem Chopkom także Chata M. R. Štefánika u dołu Ďumbierom, hotele górskie Kosodrevina oraz Trangoška i kilka szałasów (schronów). Turystów przyciągają oraz jaskinie, udostępnione do zobaczenia, w owym najsłynniejsze – Demianowska Jaskinia Wolności tudzież Demianowska Jaskinia Lodowa.

Zimą niezmiernie legendarny istnieje najogromniejszy w owej porcji Europy ośrodek narciarski na północnych plus gorących spadkach Chopoka – Jasná Sever tudzież Jasná Juh.

Linki peryferyjne

 • Strona parku
 • Tatry Niżne, redy. nacz. B. Schneider, firma wydawnicza: Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej, Bratysława 2007

Monaster Św. Ducha w Wilnie

Wrzesień 11th, 2013 przez admin

Wnętrze cerkwi mnisiej Św. Ducha

Fasada cerkwi

Monaster Św. Ducha w Wilnie oznacza to Monaster Zesłania Ducha Świętego w Wilnie – prawosławny monastyr w Wilnie włączony nieprzerwanie od 1609. W I Rzeczypospolitej jeden z ważniejszych ośrodków prawosławia. Po poszerzeniu Wileńszczyzny aż do Imperium Rosyjskiego monaster II, a następnie I istotności, odkąd 1845 siedlisko biskupów wileńskich oraz litewskich. Legalnie pełen energii w ścianach II Rzeczypospolitej od 1924, istniejące funkcje pełnił bez komplikacyj również po wydobyciu się Wilna w granicach ZSRR. Jego kościół prawosławny, wobec owym samych zawołaniem co kompletny monaster, jest miejscem rewelacyjnej uwielbia religijnych męczenników wileńskich – Jana, Antoniego plus Eustachego, których relikwie chronione są w newralgicznej nawie świątyni.

Monaster absorbuje trupa jednopiętrowych budynków w podwórzu w środku strojną bramą wjazdową pod spodem numerem 10 przy ulicy Aušros Vartų (Ostrobramskiej).

Historia

Początki

Monaster powstał w 1609 z idei prawosławnego bractwa Św. Trójcy, korzystającego od owej pór nazw bractwa św. Ducha. Bractwo ten, liczące kilkuset penisów wywodzących się podobnie jak z powłoki rzemieślniczej, wzorem i z arystokracji, egzystowało od 1585 dodatkowo raczyło w środku jeden ze swoich pryncypialnych obiektów defensywę prawosławia poprzednio wpływami katolicyzmu, dynamicznie sprzeciwiało się integracji brzeskiej, przelało we prywatnej drukarni spore publikacje teologiczne a polemiczne. W 1597 wybrnęło podobnie, po wystosowaniu kolejnej próśb, trwać uprzywilejowanie królewski na strukturę pionierskiej cerkwi prawosławnej w Wilnie, na gruncie stosownym aż do sióstr Teodory oraz Anny Wołowicz. Fakt, że przedmiot znajdował się na prywatnym podkładzie przynależnym do rodziny jaśniepańskiej, przesądził o owym, że jej konstrukcja zdołała pozostawać zatrzymana, natomiast w latom sąsiadujących celu panu wręczono unitom. Cerkiew owa pozostała podniesionym z drzewa intymnie monasteru św. Trójcy, z jakim spięte było stowarzyszenie studentów, a dostała wezwać Ducha Świętego.

Po wręczeniu cerkwi dodatkowo zakonu Św. Trójcy unitom stowarzyszenie studentów przeniosło swą sadybę oraz drukarnię (w krótkim czasie zamkniętą po książki następnej posad polemicznej) na prowincja budynków sąsiednich z cerkwią Św. Ducha. Tam samego z jego myśli zaistniał płci męskiej monaster, którego głównym zwierzchniczkom zostawał drukarz w pracowni bractwa, Longin Karpowicz, kto przybrał określenie zakonne Leoncjusz. Po jego kostuch w 1620 nazwa rodowa tę otoczył (piastował ją do przystania koalicji w 1625) odmienny przeszły członek męski bractwa Melecjusz (Smotrycki). Podstawę solidarności ustanowili ojczulkowie, którzy onych pragnęli przystać fuzji i w kartelu z tym zbiegli z monasteru św. Trójcy. Monaster trzymał się z posad ojczulków w szadzie dodatkowo domostwu także ze względu pomocy laickich darczyńców, rekrutujących się fundamentalnie z szeregów magnateryj stosownej aż do bractwa Św. Ducha, jako podkomorzy trocki Bogdan Ogiński. Po 1611 czynna pod ręką nim cerkiew dawna jedyną dynamiczną prawosławną świątynią w miastu plus symultanicznie ognisko konkurentów federacji. Od zaczątku swego egzystowania, na amplitudy przyzwoita wywianego bractwu Świętego Ducha na wskroś patriarchę konstantynopolitańskiego Jeremiasza II, monaster był stauropigialny, a zatem podlegał towarzysko protoplaście Konstantynopola, oraz po 1686 patriarsze Moskwy.

XVII – XVIII pokrywa

W momencie powstania monaster obejmował się w budynkach z XVI-XVII wierzchu. Na obszar klasztoru oprowadzała bramka. Po śmierdzącej paginie mnisiego dziedzińca odnajdował się jednopiętrowy budynek mieszczący zmieszczenia bytowe określone na rzecz oddanego i namiestnika monasteru tudzież mieszczące kancelarię. W analogicznym obiekcie po moralnej paginie rezydowali mniszki, mieściła się jadalnia plus kuchnia. W dalszej porcji podworca niosła się cerkiew.

Równolegle do cerkwi znoszone dotychczasowy dubel następne jednopiętrowe budynki – stawiany po porządnej stronie świątyni mieścił dalsze zamysły na rzecz ojczulków zaś pozostałą jadalnię, po śliskiej – schronienie na rzecz sierot zaś obiekty posłuszników. W dalszej proporcji podwórca rozkładane istnieć przedmioty oszczędnościowe – spichrz, stajnia, dwie obory, pakamera. W pobliskich obiektach czyniło bractwo Świętego Ducha natomiast konstytuowana z wykorzystaniem panu szkoła, popularna z rozległego rzędu operacja logiczna mająca w zaplanowaniach realizatorów stanowić alternatywę dla gremiów jezuickich.

W połowie XVII wierzchu monaster Świętego Ducha był w tej chwili na tyle prawidłowym ośrodkiem eterycznym, że wobec jego spektakularną wartą zostawało 19 innych, powolniej powstałych wspólnoty monastycznych, w owym dwie niewieście. Były to monastyry w Jewiach, Mińsku, Kupiatyczach, Surdegach, Drui, Newlu, Kroniach, Ceprze, Hrozowie, Sielcu, Nowym Dworze, Pryłukach, Kiejdanach a Zabłudowie, których fundatorowie baczyli, iż uzależnienie powoływanych do egzystowania monasterów powszechnie głośnemu także łączonemu z możnym bractwem Św. Ducha klasztorowi wyciągnie im przeżycie w razie konfliktu z unitami. Tak stanęła obwód monasterów uprzednia najogromniejszą z trzech dotychczasowych na terenie Rzeczypospolitej. Tomasz Kempa sądzi, iż relacja z monasterem Świętego Ducha zdołał egzystować uwagą, dla której przewodnia punkt programu wymieszanych monasterów, pomimo przemiany na katolicyzm obrządku bizantyjskiego ich fundatorów koniunkcja pieniężnych łaskawców, zostawała obok prawosławiu.

Mnisi wywodzący się z klasztoru Św. Ducha dotychczasowi dźwigani na nastawienia oddanych innych monasterów oznacza to zamykali katedr biskupie. Melecjusz (Smotrycki) pozostał arcybiskupem Połocka, Józef Bobrykowicz – mścisławski, mohylewskim operacja logiczna orszańskim. Monaster został jednym z newralgicznych ośrodków oporu w obliczu konsolidacji. Przez niedbały epoka zakonnikiem w przed był kolejny religijny prawosławny, duży antagonista koalicji Atanazy Brzeski. Był to jeden z dwóch zakonów na obrębie I Rzeczypospolitej, jakim zlecał biskup ordynariusz akuratniej eparchii (w owym przypadku wileńskiej) ubóstwiać przebrany na mocy metropolitę kijowskiego, w porozumieniu z bractwem Świętego Ducha, archimandryta. W innych ośrodkach – z wyjątkiem monasterem Trójcy Świętej w Słucku – przetłumaczeni nosili tytuł ihumena.

W rokach 1629 oraz 1637 monaster był poturbowany przy użyciu partii adherentów integracji, dążących do kasaty minionego usilnego ośrodka dyzunitów na ziemiach litewskich. Mnisi mieli podobnie ambarasy z uzyskaniem pozwolenia na konstrukcję odkrywczej, murowanej cerkwi, jakie kategorycznie zdobyli przywilejem Władysława IV z 1632. W owym ciż dowodzie król potwierdzał podległość 17 innych monasterów w obliczu naczelnika monasteru Świętego Ducha. Poświęcenie nowiutkiej świątyni miało obszar 16 kwietnia 1634 a według rozmawiań obserwatorów dysponowało pozostać zmącone za pomocą katolików. W 1648, z bury na przeciwności walutowe, zakończyła wykonywać drukarnia tuż przy monasterze, oraz w parę latom później tak jak szkoła.

W pozostałej połowie stulecia, w czasie walki Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją a Rosją, monaster kilkakrotnie ucierpiał w trakcie przedsięwzięć wojennych żywić uczucie zostawał splądrowany. Szczególnie podupadł na skutek batalij o Wilno w okresie wojen polsko-rosyjskiej 1654-1667; po odebraniu miasta poprzez wojska lokalne w 1661, mnisi zostawali obciążeni przez wileńskich unitów o współpracę z Rosjanami, co onych dysponowało kanwy. W faktyczności mniszki obawiali się wprowadzenia obcych wojsk dodatkowo w kartelu z owym zatuszowali wymiary cerkiewnych kosztowności. Wątpliwości co do sylwetek członków gromady onemu być wyposażonym chociaż król Jan II Kazimierz, kto w tym tymże roku w liście aż do potęgi miasta potwierdził ich szczerość Rzeczypospolitej operacja logiczna nakazał, w stosunku z wojennymi stratami, wyrzucać monaster od momentu zapłaty na nierzeczonemu wojska. W 1677 monaster odwiedzał późniejszy religijny prawosławny Dymitr Rostowski. Kolejne uszkodzenia doniosła III konflikt zbrojny północna. W odbudowie monasteru monetarnie pomagał imperator rosyjski Piotr I. Rosyjska rodzina carska od owej pory zgodnie transmitowała na potrzeb klasztoru jałmużny monetarne, ikony tudzież sprzęt liturgiczne. Zrekonstruowane budynki przetrzymały lecz jedynie 39 latach, spłonęły nieomalże globalnie w pożarze Wilna w 1749. Jego rekonstrukcja istniała realna za pomocą pomocy monetarnej z Rosji w wysokości 6 tys. rubli. Władze komunalne zgodziły się na rekonstrukcję zabudowań monasteru nie prędzej w 1751, z opatentowaniem, aby śmiałe obiekty panu wystawiały się przesadnie wśród pobliskich budynków, a znoszona prostolinijnie poniżej ulicy furta onemu dawna zbytnio sowicie upiększana. Odbudową przewodził Jan Krzysztof Glaubitz, kto sporządził również prekursorski ikonostas dla zakonnej cerkwi.

W krawędziach Imperium Rosyjskiego

Carskie wrota w ikonostasie cerkwi

Raka z relikwiami sakralnych męczenników wileńskich

W 1795, po III rozdziale Polski, Wilno odkryło się w ścianach Cesarstwa Rosyjskiego w charakterze miasto stołeczne guberni. Przyniosło ów formalne transformacji w kondycji monasteru, jaki pozostał podporządkowany biskupowi mińskiemu natomiast wołyńskiemu, i następnie arcypasterzowi wileńskiemu, jaki pełnił równocześnie rolę zwierzchnika monasteru. Wspólnotę układało w owym periodzie 13 ojczulków, z czego na wierne w Wilnie mieszkało dziewięciu, pozostawali choć egzystowali czasowo w innych monasterach pozostałych poniżej obstawą wileńskiego. Monastery te, poza tym trzech, w końcu XVIII w. pozostały wolą Świętego Synodu zaaprobowane za niezależne. W maju 1797 car potwierdzał wileńską gromadę monastyczną zbyt monaster II jakości, co nazywało doroczną darowiznę rządową w wysokości 2500 rubli. Mimo tego, w 1806 ten osobiście rządzący przeliczał ewentualność likwidacji monasteru. Z sensu braku skutecznych cerkwi prawosławnych w Wilnie monasterska budowla sakralna Św. Ducha dopełniała dla lokalnej populacji zadania cerkwi farnej, przeto Aleksander I proponował rozpryskanie zakonników w innych gminach plus modyfikację cerkwi Św. Ducha w katedrę eparchii wileńskiej. Plan ów wyłuszczył Świętemu Synodowi, chociaż ów w wyrażonej sławy zdecydowanie odwiódł włodarza obejmowanie monasteru cieszącego się no rzadkim mirem także z rzeczywiście długą tradycją ugruntowywania prawosławia na Litwie.

Kolejne zmiażdżenia monastyr poniósł w okresie walki w 1812, kiedy zostawał pochwycony na wskroś wojska napoleońskie, które zhańbiły cerkiew, kłując carskie wrota operacja logiczna uszkadzając ikonostas. Odbudowa przedmiotu uprzednia wykonalna z powodu podpór finansowej przekupnia Aleksandra Słuckiego, który odgrodził na ów zamysł 4500 rubli. W 1833, w ciągu sprawą przedsięwzięć archimandryty Płatona (Rudinskiego), niewsparciach przy użyciu generała gubernatora Wilna księcia Dołgorukowa, klasztor pozostawał zaliczony w poczet monasterów I elegancyj, co łączyło się z wywyższeniem podpartej monetarnego aż do 4176 rubli. Dzięki temu aż do końca latom 30. znośna istniała reorganizacja cerkwi klasztornej, która dysponowała ogołocić jej zewnętrznej architekturze przymioty upodabniające ją aż do kościołów katolickich. Do zrealizowania prac budowlanych przyniesiono włoskiego inicjatora Giacomo de la Porto. W tym okresie monaster wyliczał bezprecedensowo pięciu ojczulków. W celu powiększenia jego prestiżu archimandryta Płaton (Gorodecki), dotychczas Jego Magnificencja seminarium duchownego w Kostromie, zaprosił do Wilna 11 zakonników czy posłuszników z tego miasta. W efekcie w 1840 ilość zakonników dorosła aż do 9 mnichów zaś 5 posłuszników. W 1845, z realizacyj owego tegoż oddanego, bieżącą furtę wjazdową na prowincja monastyru zamieniła nowiusieńka, z wizerunkiem Chrystusa tudzież kłótnią deportowania Ducha Świętego, dokonana w sznytu staroruskim. W cerkwi monasterskiej pojawiły się odkrywcze ołtarze – Zesłania Ducha Świętego zaś świętych Konstantyna plus Heleny. Później, w 1852, w podziemiach cerkwi wyekwipowana pozostawała kaplica w odniesieniu do pielęgnuje męczenników wileńskich – świętych Jana, Antoniego natomiast Eustachego, jakich zabytki w 1655 przeniesiono tam z cerkwi św. Mikołaja w Wilnie. Do kaplicy jechało autonomiczne wniknięcie z ikoną męczenników ufundowaną przez Iwana Sieniawina. Podziemia zakonnej cerkwi mocny się plus położeniem pochówku prawosławnych biskupów wileńskich; w 1886 pozostawał w gorsza połowa pogrzebany Józef Siemaszko, architekt rozbudowy budynków zakonnych. W owym czasie w monasterze zamieszkiwało 9 mnichów plus 5 posłuszników. Ich wartość wzrosła w końcu XIX wieku, jak obowiązki archimandryty klasztoru realizował arcybiskup Juwenaliusz (Połowcew). W 1904 gromada numerowała 15 mnichów również 34 posłuszników. Kolejny kierujący, metropolita Nikander (Mołczanow) dokonał globalny remont pełnego całokształtu. Pracami zawiadywał eparchialny konstruktor A. Szpakowski. W 1913, z realizacji metropolity Tichona (Bieławina) został podniesiony mieszkanie pielgrzyma. Już wcześniej, od czasu okresu rozwarciami kaplicy w kierunku uprawia męczenników wileńskich, monaster wystawał się wziętym obiektem peregrynacyj.

Klasztor, pomijając rutynowo przynależnych do onymi budynków, posiadał po 1860 dwupiętrowy mieszkanie w pobliżu współczesnej ulicy Aušros Vartų (w późniejszym okresie czarterowany przewagom miasta) także 3 równoległe przedmioty w centrum Wilna, na sposób tak jak para sklepy. W XVIII w. monaster otrzymał wzięcia ziemskie na przedmieściu Popowszczyzna, w stuleciu kolejnym stały ląd owa poprzednia w tej chwili skończenie zabudowana na skroś rozmaite postaci płacące z tego tytułu czynsz. Przy ul. Rossa monaster miał park, odkąd 1921 dzierżawiony (umowa wychwalała na 36 latom) na wskroś firmę Pacyfik, a na przedmieściu Łukiszki osobną rację, plus pożyczoną.

W głównym roku I wojny globalnej zakonnicy zaangażowali się w funkcjonowanie filantropijną, pracowali w szpitalach, w cerkwi odprawiane egzystować nabożeństwa w ciągu zwycięstwa wojsk rosyjskich. 25 września 1914, udając się na front, monaster odwiedził car Mikołaj II, tudzież w listopadzie owego też roku – caryca Aleksandra Fiodorowna z córami Olgą koniunkcja Tatianą.

W okresie I walki ogólnoświatowej

W amplitudę jednoczenia się frontu do Wilna ojczulkowie z klasztoru Świętego Ducha udali się na bieżeństwo, z odpryskiem ojczulków Sawwacjusza, Makarego tudzież Nikodema, którzy dostali od przetłumaczonego harmonię na zostawanie na położeniu. Jeden z nich, ojczulek Makary, zostawał wywieziony do obozu na rzecz brańców wojskowych (przeoczył go w 1917), innym zezwolono jednakowoż stać się. Budynki zakonne w czasie wojny panu wywiały klęsk. Mnisi załapali lecz cofać do nich dopiero w 1919, w takim przypadku oraz dotarł aż do Wilna załatwiony dzięki protoplastę Moskwy nowatorski arcypasterz wileński Eleuteriusz (Bogojawlenski).

W II Rzeczypospolitej

Budynek monasterski

Wnętrze cerkwi

Prowadzona w II Rzeczypospolitej ruch rewindykacji majątku Kościoła prawosławnego w głównej fazie onymi zagroziła egzystowaniu monastyru, w charakterze że w życiu onego był mężczyzna w mierny postępowanie połączony z instytucjami rzymskokatolickimi. Władze uwzględniły poszczególnie do zniesienia Eleuteriusza (Bogojawleńskiego) z katedry biskupiej (natomiast stąd dodatkowo podejścia przełożonego monasteru) za jego rozdzierający sprzeciw wobec szukań aż do autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce i niesubordynację przy kierownika Kościoła prawosławnego w Polsce metropolity Jerzego (Jaroszewskiego). Biskup pozostawał aresztowany na obszarze monastyru bezpośrednio po zwolnieniu nabożeństwa zaś wymuszony do odjazdu z brzeżka. 21 października 1924 czcionka pionierskiego metropolity warszawskiego Dionizego z prośbą o formalne mir bycia zakonu dosięgnęło się z ochoczą odpowiedzią Ministerstwa Wyznań Religijnych dodatkowo Oświecenia Publicznego.

Niemniej w 1925 monaster sprzątnął na nierzeczonych państwa lub Kościoła katolickiego element mianego majątku: hacjenda Nowe Żyrowice ciosem z młynem i oddziałem budynków oszczędnościowych, budynki bytowe tudzież oszczędne na uroczysku Jenczmieniszki (pow. wileński), farmę w Barunach, knajpę w Borunach także miane w owym mieście grunta, place operacja logiczna młyn tuż przy wsi Smorgoni, młyn w Krewie, jeziora Niedzingi i Wielkie Dawgi plus trzy domy operacja logiczna składzik w Wilnie. Ponadto jezioro Pstrino przyuważyło się niezależnie od barierami II RP. W związku z deficytem ziem przy uprawę klasztor onej mógł upierać się się z ekonomij ornej, lecz posesyj dysponowanych dóbr zaś świadome wpłat stałych starczały na obronienie grup natomiast zgodną pielęgnację budynków zakonnych, m.in. cyrkulację armatury elektrycznej w 1928 a nabycie pionierskich świeczników dla cerkwi. Część przychodów monasteru istniała również ustalana na toki prawnicze o dyskusyjne racyj z Dyrekcją Kolei a ze Skarbem Państwa.

W 1929 katolicki arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski zdeponował, między innymi bliźniaczymi morałami, pozew o rewindykację na rzeczenie swej archidiecezji podobnie jak cerkwi, na kształt koniunkcja monastyru Św. Ducha. Do kontynuowania prawniczego niemniej jednak onymi doszło, bowiem Sąd Najwyższy w zapowiedzeniu z 16 lutego 1934 zadeklarował absencja władzy w rozmiarze decydowania materii cech prawosławnych celów sakralnych. Wcześniej, w 1930, monaster zoczył się na liście ośmiu prawosławnych ośrodków mnisich poświęconych aż do kasacji. Jednak w sierpniu 1934 owego samo roku rządowy reportaż w sprawie przyszłości monastyrów prawosławnych w kompetencji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zastępował monaster Świętego Ducha jako jeden z siedmiu zakonów prognozowanych aż do pozostawienia w byłym kształcie. Władze po trafienie drugi przeistoczyły stosunek w sprawie przyszłości monasteru w 1936, ponownie umieszczając go na liście monastyrów wydatkowanych aż do unieważnienia. Ostatecznie natomiast do realizacji tych planów onych doszło.

W monasterze, wedle wiadomych z 1937, mieszkało 14 ojczulków, w owym czterech archimandrytów dodatkowo dwu ihumenów. W czasie II kampanij powszechnej mnisi z monasteru kierowali przytułek dla sierot. W okresie hitlerowskiej okupacji ziem litewskich po ataku III Rzeszy na ZSRR, w budynkach monasteru układane dotychczasowy trzysemestralne toki dla ewentualnych księży. W czasie bitwy o Wilno zabudowania klasztoru pozostały stargane.

W barierach ZSRR

Po 1945 Wilno odkryło się w ścianach Litewskiej SRR, wszelako monaster sprawiał bez przeciwności za pośrednictwem wszelki Chronos życia ZSRR. W rokach 1959-1960 wyremontowano ustrój nagrzewania cerkwi, w 16 latom później zainstalowano w budynkach monasteru węzłowe opalanie. Po 1982 arcybiskup Wiktoryn (Bielajew) zapoczątkował strukturę windy prowadzącej na wieże cerkiewne i wyremontował budynki mieszkalne dla mnichów. Monaster w Wilnie był unikatowym monastyrem na obrębie ZSRR, jaki onych spotykał się ze strony siły z żadnymi represjami, blisko faktu, iż w mieście szereg innych cerkwi pozostawało zamkniętych cenić dostosowanych na zamysły niezwiązane z kultem religijnym. Monaster podtrzymywał się jedynie z jałmużny dokładnych.

W 1947 w zakonie sknero 13 zakonników tudzież 4 posłuszników.

Na Litwie

Jeden z budynków monasteru

Od 1993 w pobliżu monasterze funkcjonuje licząca 13 tys. kondycji ogólnodostępna uporządkowany księgozbiór literatury religijnej, w budynkach całokształtu zakonnego znajduje się zarówno biuro eparchii wileńskiej również litewskiej zaś jej gabinet ustępliwy w środku kierowane na skroś prawosławnych kapłanów robienia charytatywne. Zakonnicy wiodą jadłodajnię dla osób biednych tudzież nieobfity mieszkanie pątnika. Ostatni powszechny reperacja budynków monasteru skombinował metropolita wileński oraz litewski Chryzostom (Martiszkin) w latami 1996-1997. W lipcu owego samą roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodzony był z udziałem antenata Moskwy Aleksego jubileusz 400 laty nieskończonego działania cerkwi zakonnej.

Obecnie w monasterze bawi 10 zakonników, z czego dwu dysponuje miano rodowe archimandryty, natomiast jeden – ihumena. Obiekt zostanie bieżącym celem pielgrzymkowym, jest owe bieżąco niezrównany męski monaster na obszarze Litwy. Od 1960 jeden z budynków monastyru pochłaniają zakonnic z żeńskiej grup monastycznej św. Marii Magdaleny.

Architektura

Boczny widok na jedną z dzwonnic cerkiewnych

Budynki monasteru, osiedlane przy użyciu ojczulków oraz zajęte przy użyciu kancelarię eparchialną oraz biblioteczkę ocaliły się do polskich okresów w tej samej formie, w której zostawały regenerowane po pożarze w XVIII wierzchu. W składniki całokształtu napływają trzy dwukondygnacyjne budynki ogołocone oczywistych cech stylowych plus budynki oszczędne dostosowane w II połowie XX wierzchu na nowatorskie obiekty. Jedynie furtka wjazdowa przekonująco wyraża forma staroruski, co moja manifestować wewnętrzną powiązanie monasteru z prawosławiem rosyjskim.

Centralne pozycja podworca kompleksu pochłania cerkiew zakonna, będąca równocześnie farną. Pierwotnie podniesionym w trendu barokowym, po ostatniej przebudowie bliższa istnieje klasycyzmowi. Fasada budynku szanuje normy symetrii, dwie strażnice stawiają się na wysokość 49 taktów również są zwieńczone kopułami. Jedyną ozdobą obcą budynku są rzędy doryckich pilastrów. Budynek istnieje trójdzielny także orientowany, zbudowany na projekcie krzyża łacińskiego.

Pierwotny kwiecisty trend cerkwi jest widomy we wnętrzu, które pozostało wytworzone w okresie rekonstrukcyj w lata 50. XVIII wieku. W owym charakteru wyżywiony istnieje ikonostas tudzież płaskorzeźb operacja logiczna freski na ścianach. W cerkwi znajduje się 20 ikony autorstwa Iwana Trutniewa, w tym znak ikoniczny Zwiastowania założona w poprzek carycę Marię Aleksandrownę. Centrum nawy pochłania dekoracyjna raka obejmująca relikwie religijnych męczenników wileńskich.

Przełożeni monasteru

Zwyczajowo pozycję oddanego klasztoru Św. Ducha napełniał prawosławny biskup wileński, który szacował w monastyrze swojego namiestnika. Zdarzały się acz wycinki od momentu tej pozycji. Poniżej wprowadzono katalog przełożonych monasteru, jacy nie agregowali w tym okresie roli z godnością biskupią:

 • archimandryta Ambroży (Juszkiewicz) (1731-1734)
 • archimandryta Hieronim (Wołczański) (1734)
 • archimandryta Hiacynt (Pielkiński) (1776-1787)
 • archimandryta Warłaam (Szyszacki) (1787-1789)
 • archimandryta Daniel (Nattok-Michajłowski Mirdamski) (1797-1800)
 • archimandryta Epifaniusz (Sawwicz-Kaniwiecki) (1807-1808)
 • archimandryta Platon (Gorodiecki) (1839)
 • ojczulek Aleksander (Dobrynin) (1851-1860)
 • zakonnik Jan (Pszczołko) (1862-1870)
 • mnich Nestor (Fomin) (1891-1895)
 • zakonnik Antoni (Marcenko) (1922-1923)
 • igumen Adrian (Uljanow) (1988-1990)

Bibliografia

 • Kempa T., Wileńskie stowarzyszenie studentów Św. Ducha jako środek obron prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI natomiast w głównej połowie XVII w..
 • red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ISBN 83-902928-8-2
 • Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach lokalnych w XIX natomiast XX wierzchu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, ISBN 83-7431-046-4.
 • Pawluczuk U.A., Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, ISBN 978-83-7431-127-4.
 • Szlewis G., Православные храмы Литвы, Свято-Духов Монастыр, Vilnius 2006, ISBN 9986-559-62-6.
 • ЦЕРКОВЬ И МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО ДУХА. Ул. Аушрос Варту 10.
 • СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ.

Mobilia herbowe

Wrzesień 11th, 2013 przez admin

Tarcza
Pole
Trzymacze
Trzymacze
Zawołanie
Klejnot
Zawój ewentualnie rogi jelenia
Labry
Hełm
Korona rangowa
Postument
Order
Figura
Godło
Dewiza

Elementy herbu.jpg

Elementy znaku

Mobilia herbowe (francy. Meuble héraldique) – godła heraldyczne rozparcelowywane na tarczy herbowej, mienione w podobny sposób posturami banalnymi.

Stanowią sporą klikę godeł heraldycznych, okresem rozważaną za bezprecedensową oraz trafną ich wspólnotę. Jak pokazuje określenie, pokrywają wszystkie przedstawienia herbowe kinetyczne, w przeciwieństwu do figur heraldycznych które precyzyjnie z zasadami mam obliczone punkt na tarczy także oną mogą istnieć samowolnie przemieszczane.

Mobilia herbowe prezentuje się po zaprezentowaniu zasadniczych farbuj tarczy a figur heraldycznych. Mogą wydarzać się pojedynczo oznacza to w ekipach (najczęściej 2, 3 ewentualnie 5 godeł), względne jest zlokalizowanie różnych godeł na jednej tarczy. Godła powinni dobrodusznie kończyć niwa tarczy herbowej, panu sprawiając wszakże wbicia wkuwania tudzież oną dotykając krawędzi tarczy. Pojedyncze wypożyczane są tak bywa głównie, w wspólnotach zapełniają najczęściej równomiernie pole herbu uwielbiać sylwetki heraldycznej. Mogą znajdować się także deponowane, naturalnie w kwocie trzech, w sposób nadający się posturom heraldycznym, co uwzględnia się w opisie, mówiąc np trzy sześcioramienne gwiazd złociste w pasek (herb Gwiazdy) lubować się trzy błękitne makówki puszce w dyszel (Zerwikaptur). Gdy sfera tarczy istnieje rytmicznie wypełnione radą najmniej trzech godeł powie się o obłożeniu tarczy.

Mobilia mogą także, atoli właściwie rzadziej, występować na tarczy w przeważających partiach, bez ujmowania ilości, tworząc wzór sprawiający węch wykrojenia z wzorzystej tkanin. Krawędź tarczy w takim wypadku ucina niejako niektóre godła, jakie szczególnie mogą zaś muszą trącać krawędzi. Takie usunięcie mobiliów herbowych określa się w charakterze tarczę usianą, np przeszły herb trusiów Francji z tarczą błękitną, usianą złocistymi liliami.

Mobilia herbowe potężna wziąć udział na parę ważkich wspólnot:

 • Przedmioty-twory łap ludzkich:

  • chroń, czynniki uzbrojenia (rapiery, hełmy, tarcze, części zmaluje, armat )
  • części ubioru (kaptury, arogancji, sznury itp)
  • narzędzia (rolnicze, stolarskie, kowalskie również in.)
  • instrumenty artystyczne (muzyczne, rzeźbiarskie operacja logiczna in.)
  • aparaty teoretyczne a lecznicze (globusy, cyrkle, stetoskopy, kleszcze, klepsydry także in.)
  • tematy powszedniego użytku (kielichy, monety, garnki, książki)
  • przedmioty zgrupowane z religią (monstrancje, pastorały, kielichy, tablice starozakonne, dzwony również in.)
  • składniki architektoniczne (wieże, blanki, płoty, rubryk)
  • pojazdy a ich faktory (łodzie, okręty, statki, rydwany, kółka, kotwice)
  • obiekty połączone z przyjemnością, sportem, rozrywkami (postawie szachowe, rakiety tenisowe, futbolówki i in.)
  • inne przedmioty wytworzone za pośrednictwem człowieka
 • Postaci człecze także bydląt:

  • jakości człecze (nagie, włożone, w zbrojach)
  • elementy humanitarnego truchła (czupryny, dłonie, niedojdy)
  • antropoidalne świadomości dziwne (bóstwa, olbrzymi, diabły, faun, harpie, rusałki)
  • zwierzęta tudzież korzenie
   • rzeczywiste: skoczki, czworonogi, koty, lwach, lamparty, zachwaszczony, małże, rogacze, pak, orły, łabędzie, pszczoły, węże również in.
   • zadziwiające: smoki, wiwerny, gryfy, bazyliszki także in.
  • elementy mięs zwierząt (szpony, łap, czupryn, rogi dodatkowo in.)
 • Rośliny również czynniki flor:

  • kwiaty (róża, lilia plus in.)
  • drewna (dąb, sosna, palma operacja logiczna in)
  • marysiek (ziarno, kłosy , stogi upowszechniana).
  • produkty (winogron, gruszki, żołędzie)
  • liście (akantu, dębu, wawrzynu tudzież in.)
 • Przedmioty również widziadła obłędne a meteorologiczne:

  • zjawiska meteorologiczne (chmur, błyskawice, tęcze)
  • gwiazda, satelita, gwiazd, komety
 • Symbole geometryczne

  • krzyże
  • gwieździe (3,4,5,6 dodatkowo więcej promieniujące)
  • czworoboki (romby, kwadraty, prostokąty)
  • kola plus obszary
  • posturze trójwymiarowe (wojnie, stożki, kule)

Przykłady mobiliów herbowych

Zobacz sami

ekstensywna pinakoteka mobiliów herbowych